Skip to main content

Dokumentarkiv årsstämma 2013

  • Kallelse
  • Förslag utdelning och 18:4
  • Styrelsen
  • Valberedningens yttrande avs styrelsen
  • Revisorsyttrande ersättningsprinciper 8:54
  • Styrelsens förslag ersättningsprinciper
  • Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering
  • Styrelsens förslag till incitamentsprogram
  • 19:22 yttrande
  • Fullmakt
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.