Extra bolagsstämma 2011

En extra bolagsstämma i Securitas AB (publ) hölls i bolagets lokaler på Lindhagensplan i Stockholm den 13 juni 2011. Stämman beslutade att godkänna det av styrelsen beslutade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Niscayah Group AB, däribland Securitas större aktieägare, samt bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier att utges som vederlag för aktier i Niscayah Group AB i enlighet med styrelsens förslag.

Inspelad sändning av VD-talet vid årsstämman

En inspelad version av VD-talet vid den extra stämman 2011 finns tillgänglig här.

Klicka på denna länk.