Skip to main content

Extra bolagsstämma 2011

En extra bolagsstämma i Securitas AB (publ) hölls i bolagets lokaler på Lindhagensplan i Stockholm den 13 juni 2011.

Stämman beslutade att godkänna det av styrelsen beslutade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Niscayah Group AB, däribland Securitas större aktieägare, samt bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier att utges som vederlag för aktier i Niscayah Group AB i enlighet med styrelsens förslag.

Relaterade dokument

Protokoll extra stämma 2011

VD-presentation extra stämma 2011

Kallelse

Fullmakt

Styrelsens förslag till beslut

Utlåtande avseende erbjudandet

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.