Extra bolagsstämma 2011

En extra bolagsstämma i Securitas AB (publ) hölls i bolagets lokaler på Lindhagensplan i Stockholm den 13 juni 2011. Stämman beslutade att godkänna det av styrelsen beslutade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Niscayah Group AB, däribland Securitas större aktieägare, samt bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier att utges som vederlag för aktier i Niscayah Group AB i enlighet med styrelsens förslag.

Inspelad sändning av VD-talet vid årsstämman

En inspelad version av VD-talet vid den extra stämman 2011 finns tillgänglig här.

Klicka på denna länk.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.