Ingrid Bonde

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2017. Född 1959.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Hoist Finance AB och Klimatpolitiska rådet. Styrelseledamot i Loomis AB, Danske Bank och Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Tidigare: Styrelseledamot, CFO och ställföreträdande koncernchef i Vattenfall AB, VD och koncernchef för AMF Pensionsförsäkring AB, Vice President Finance för SAS AB och generaldirektör för Finansinspektionen

Aktier i Securitas: 2.600 B-aktier

Klicka här för information om styrelseledamöternas oberoende