Marie Ehrling

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2006 och styrelseordförande sedan 2016. Född 1955.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Telia Company AB, vice ordförande i Axel Johnson AB och styrelseledamot i Axel Johnson International

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Tidigare: VD för Telia Sonera Sverige, vice koncernchef i SAS AB, ansvarig för SAS Airlines och andra ledande befattningar inom SAS

Aktier i Securitas: 7.000 B-aktier (1)

Klicka här för information om styrelseledamöternas oberoende

 

(1) Alla siffror avser innehav per den 26 mars 2019. För information om transaktioner gjorda efter detta datum, besök Finansinspektionens webbplats genom att klicka på denna länk.