Marie Ehrling

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2006 och styrelseordförande sedan 2016. Född 1955.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Telia Company AB, vice ordförande i Axel Johnson AB och styrelseledamot i Axel Johnson International

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Tidigare: VD för Telia Sonera Sverige, vice koncernchef i SAS AB, ansvarig för SAS Airlines och andra ledande befattningar inom SAS

Aktier i Securitas: 10.000 B-aktier (1)

Klicka här för information om styrelseledamöternas oberoende

 

(1) Alla siffror avser innehav per den 1 augusti 2019. För information om transaktioner gjorda efter detta datum, besök Finansinspektionens webbplats genom att klicka på denna länk.