Marie Ehrling

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2006 och styrelseordförande sedan 2016. Född 1955.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Telia Company AB, vice ordförande i Axel Johnson AB och styrelseledamot i Axel Johnson International

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Tidigare: VD för Telia Sonera Sverige, vice koncernchef i SAS AB, ansvarig för SAS Airlines och andra ledande befattningar inom SAS

Aktier i Securitas: 7.000 B-aktier

Klicka här för information om styrelseledamöternas oberoende