Skip to main content

Gunilla Fransson

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2021. Född 1960.

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör i kemiteknik och Teknologie licentiat i kärnkemi.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i NetInsight AB och styrelseledamot i Eltel AB, Trelleborg AB, Nederman AB och Dunkerintressena.

Tidigare: Medlem i ledningsgruppen i Saab AB och ledande befattningar i Ericsson AB.

Aktier i Securitas: 3.142 B-aktier (1)

Klicka här för information om styrelseledamöternas oberoende

 

(1) Alla siffror avser innehav per den 23 mars 2023. Uppgifter om aktieägande avser eget och närståendes innehav. För information om transaktioner gjorda efter detta datum, besök Finansinspektionens webbplats genom att klicka på denna länk.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.