Skip to main content

Valberedning inför årsstämma 2016

Vid årsstämman den 8 maj 2015 valdes följande fem personer som medlemmar i valberedningen för att arbeta inför årsstämman 2016.

  • Gustaf Douglas (ordförande) – företrädare för Investment AB Latour med flera
  • Mikael Ekdahl – företrädare för Melker Schörling
  • Jan Andersson – företrädare för Swedbank Robur Fonder
  • Johan Strandberg – företrädare för SEB Investment Management
  • Johan Sidenmark – företrädare för AMF

Den 23 oktober 2015 ändrades valberedningens sammansättning då Gustaf Douglas lämnade valberedningen och ersattes av Carl Douglas. Carl Douglas utsågs till ordförande.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.