Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–mars 2010

- Försäljning 14.870 MSEK (16.425)<br/>- Organisk försäljningstillväxt –1 procent (1)<br/>- Rörelsemarginal 5,5 procent (5,3)<br/>- Vinst per aktie 1,24 SEK (1,40)<br/>- Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,35 (0,21).<br/>

Publicerad
04 maj 2010 13:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER Säkerhetsbranschen har visat sig motståndskraftig under lågkonjunkturen, och i den mån den har påverkats tenderar den att ligga sent i konjunkturcykeln. Under den långsamma och bräckliga återhämtningen i många av världens länder har efterfrågan på säkerhetstjänster ännu inte ökat, men den tycks ha stabiliserats på nuvarande nivåer. Securitas strategi – att fokusera på lönsamhet och differentiera sig från konkurrenterna genom det mervärde som bolagets optimerade säkerhetslösningar erbjuder kunderna – har varit framgångsrik under olika konjunkturcykler de senaste åren. Under första kvartalet 2010 fortsatte den reella ökningen av rörelseresultatet exklusive valutakursförändringar och uppgick till 5 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalerna var antingen oförändrade eller förbättrades för samtliga affärssegment. Inom Security Services North America var den organiska försäljningstillväxten fortfarande negativ, och förväntas vara fortsatt svag under första halvåret 2010 beroende på volymneddragningar och förlust av några få stora kontrakt under främst andra halvåret 2009. Möjligheterna för förvärv är fortsatt goda på mogna såväl som nya marknader, och vi tänker fortsätta att vara aktiva under 2010 och selektivt utnyttja möjligheterna när de uppstår. Alf Göransson VD och koncernchef PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 14.00 där Securitas VD Alf ¬Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen omfattar även en ljudsändning via Securitas hemsida. Observera! Eftersom datumet för delårsrapporten sammanfaller med årsstämman kommer inget informationsmöte att hållas på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm. För att följa telefonkonferensen (och delta i frågesessionen), vänligen registrera er via följande länk: https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=441461&Conf=201211 och följ instruktionerna, eller ring +44 (0)20 7162 0177 eller +46 (0) 8 505 201 14. Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter telefonkonferensen, och en inspelad version av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig till och med midnatt den 6 maj på: +44 (0)20 7031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 861100. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, +46 10 470 3013 Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, Corporate Communications and Public Affairs, +46 10 470 3011 Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar ¬tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latin¬a¬merika, Asien, Mellanöstern och Afrika. ¬Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 260.000 med¬arbetare skillnad. Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknads¬lagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 13.00 tisdagen den 4 maj 2010.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.