Skip to main content

Securitas förvärvar företag för larmövervakning i Danmark

Dansikring, Securitas dotterbolag i Danmark, har förvärvat larmövervakningsföretaget Dan Kontrol Systemer i Danmark. Enterprise value uppskattas till 25 MSEK (19 MDKK).

Publicerad
07 april 2010 10:00

Dan Kontrol, med 25 anställda, är det största oberoende larmövervakningsföretaget i Danmark. Företaget har en mycket god kundkontraktsportfölj. Förvärvet stärker Dansikrings position i Danmark och möjliggör en utökning av verksamheten på marknaden för larmövervakning i Danmark, i linje med koncernens strategi att öka tillväxten inom affärssegmentet Mobile and Monitoring. Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 april 2010. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller mobil 070-287 8662 Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 240 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2010 kl. 10.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.