Skip to main content

Securitas utökar globalt avtal med Microsoft

Securitas undertecknar utökat femårsavtal för att tillhandahålla säkerhetstjänster åt Microsofts datacenter i 31 länder och förstärker en redan stark relation

Publicerad
05 juli 2023 10:31

Sedan 2005 har Securitas levererat säkerhetslösningar åt Microsoft vilket har lagt grunden för ett framgångsrikt samarbete präglat av ömsesidigt förtroende. Det globala avtalet, som inleddes i november 2016, inkluderar riskhantering, omfattande säkerhetsteknik som systemintegration, specialiserade säkerhetsresurser, väktartjänster och digitala gränssnitt, samt global kundhantering.

"Vi är glada över att fortsätta vårt arbete med Microsoft Cloud Operations and Innovation”, säger Milton Plet, Senior Vice President, Global Clients Data Center Group. "Det förlängda avtalet innehåller ett brett utbud av tjänster anpassade efter Microsofts behov. Vi strävar alltid efter att erbjuda högsta möjliga säkerhetsnivå, oavsett tid och plats."

Det nya avtalet, som trädde i kraft 1 juli 2023, bekräftar Securitas ambition att uppnå ömsesidig framgång. Eftersom Microsoft och Securitas har en gemensam syn på förtroende, etik och hållbarhet blir det enklare att erbjuda skräddarsydda tjänster samtidigt som en trygg och inkluderande miljö står i centrum.

"Securitas och Microsoft är en bra kombination", fortsätter Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef på Securitas. "Vi har utvecklat en utmärkt relation med Microsoft tack vare vår omfattande globala närvaro, branschkunskap och hållbara styrning. Genom att vara lyhörda och sätta kunden i fokus har vi fått förståelse för deras krav, vilket gör att vi kan leverera effektiva säkerhetslösningar."

Securitas har ambitiösa mål för samarbetet i framtiden, där innovation och teknikintegration står i fokus. Målet är att uppnå en optimal balans mellan traditionell bevakning och avancerade säkerhetslösningar.

"I vår bransch är förtroende grundläggande", säger Mark Plesnicher, ansvarig för fysisk säkerhet för datacenter på Microsoft. "Vi är övertygade om att Securitas kommer att se till att vårt fysiska säkerhetsprogram för datacenter förblir innovativt, robust och effektivt. De har visat trovärdighet och hjälpt oss att navigera utmaningarna i vår snabbt växande industri. Vi värdesätter vår relation med Securitas och ser fram emot den fortsatta utvecklingen.”

Det nya, mer omfattande, avtalet mellan Securitas och Microsoft är en ny milstolpe. Med en gemensam vision, samförstånd i värderingsfrågor och ett starkt åtagande för hög kvalitet är Securitas och Microsoft redo att uppnå framgångar tillsammans.

"Microsoft är mer än bara en kund", avslutar Magnus Ahlqvist. "Vår relation bygger på win-win, eftersom deras framgång också är vår framgång. Under början av COVID-19-pandemin arbetade vi nära Microsoft för att snabbt implementera en omfattande plan som garanterade säkerheten för deras datacenter. Denna utmanande period förstärkte vårt samarbete ytterligare, och vi ser fram emot att fortsätta att arbeta tillsammans."

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.