Skip to main content

Martin Althén utsedd till Group CIO

Martin Althén har utsetts till Group CIO på Securitas och medlem av Securitas koncernledning.

Publicerad
22 juni 2016 08:00

I denna nya funktion på Securitas kommer Martin Althén att leda utvecklingen av företagets globala digitalisering och IS/IT-omvandling samt ansvara för storskaliga globala IT-/affärsprojekt.

Martin Althén har sedan 2008 varit Group CIO på Husqvarna Group. Dessförinnan var han anställd på AstraZeneca, PA Consulting Group och Deloitte.

Han har en Master of Science i industriell ekonomi vid Linköpings Tekniska högskola. Han tillträder sin befattning på Securitas den 1 oktober 2016.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Bart Adam, CFO Securitas AB, mobil +32 477 52 36 77 eller e-post bart.adam@securitas.be

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 330 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2016 kl. 08.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.