Skip to main content

Securitas publicerar årsredovisning för 2015

Securitas ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2015 är nu publicerad på Securitas hemsida www.securitas.com.

Publicerad
11 april 2016 10:00

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från idag och distribueras till aktieägare som beställt den via Securitas aktieägarservice på webbplatsen www.securitas.com/sv/investerare/bestall-och-prenumerera/

Som ett led i företagets hållbarhetsarbete och hållbarhetsinformation publicerar Securitas en hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2015, upprättad i enlighet med GRIs riktlinjer. Denna rapport finns att laddas ned på www.securitas.com/sv/vart-ansvar/

Securitas årsstämma hålls den 4 maj 2016 kl. 16.00 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 330 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2016 kl.10.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.