Skip to main content

Dokumentarkiv årsstämma 2019

 • Relaterade dokument

  • Kallelse
  • Valberedningens yttrande avseende förslag till styrelse
  • Styrelse
  • Förslag på styrelseledamot Claus Christian Gärtner
  • Styrelsens förslag till ersättningsprinciper
  • Revisorsyttrande ersättningsprinciper
  • Bemyndigande förvärv och överlåtelse av egna aktier
  • Styrelsens för slag till incitamentsprogram
  • Styrelsens förslag till LTI
  • Yttrande över förslag till utdelning och bemyndigande avseende förvärv av egna aktier
  • Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering
  • Aktieägares förslag att inleda utredning i tyska verksamheten
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.