Skip to main content

Securitas AB: Delårsrapport januari - juni 2002

Publicerad
08 augusti 2002 11:00

Försäljningen ökade med 20 procent till 33.533 (27.867) MSEK

Den organiska tillväxten uppgick till 12 procent (5) För andra kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 14 procent (4)

Rörelsemarginalen uppgick till 6,4 procent (5,8)

Resultatet före skatt ökade med 63 procent till 1.128 (694) MSEK

Det fria kassaflödet uppgick till 1.029 (706) MSEK vilket motsvarar 80 procent (73) av det justerade resultatet

Vinsten per aktie efter full skatt och efter full konvertering ökade med 51 procent till 1,84 (1,22) SEK
Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från med följande länk

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.