Ingrid Bonde

Ledamot

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2017. Född 1959.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Hoist Finance AB, Alecta, Apoteket AB och Klimatpolitiska rådet. Styrelseledamot i Loomis AB och Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom

Tidigare: CFO och ställföreträdande koncernchef i Vattenfall AB, VD och koncernchef för AMF och generaldirektör för Finansinspektionen

Aktier i Securitas: 2.600 B-aktier (1)

Klicka här för information om styrelseledamöternas oberoende 

 

(1) Alla siffror avser innehav per den 26 mars 2019. För information om transaktioner gjorda efter detta datum, besök Finansinspektionens webbplats genom att klicka på denna länk

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.