Skip to main content

Kritisk infrastruktur

Våra kunder inom energisektorn omfattar kärnkraftverk, elleverantörer, vindkraftverk, vattenkraftverk samt olje- och gasföretag. De bedriver alla högriskverksamhet och behöver avancerade säkerhetslösningar som förebygger och hindrar intrång, skadegörelse och sabotage på anläggningar med kritiska tillgångar.

Försök till intrång eller sabotage upptäcks och verifieras omedelbart vilket leder till snabba åtgärder. Securitas stora och breda organisation gör det möjligt att snabbt täcka in uppkomna behov av extra säkerhet och bevakning. 

Säkerhetskameror används som kamerarondering för att hålla sårbara delar av anläggningen under uppsikt och kompletteras med ronderande väktare, med eller utan hundekipage, som har en förebyggande effekt bland annat genom att kontrollera tecken på förberedelse till intrång eller skadegörelse. 

På ett kraftverk i Frankrike levererar kunden el till slutanvändarna med höga krav på en avbrottsfri verksamhet. 

Särskilda säkerhetsbehov 

Redan när kunden uppförde anläggningen uttryckte man ett behov av att skydda sin investering, vilket innebar att garantera säkerheten i samtliga byggnader. 

Med hjälp av en kombinerad säkerhetslösning skyddar Securitas både hela stängslet runt anläggningen och de 450 medarbetarna  som arbetar där. 

Säkerhetslösning 

Den föreslagna säkerhetslösningen består dels av ett system som skyddar mot intrång, dels passerkontroll av alla besökare och alla fordon som kör in på och ut från området. Dessutom finns det värmekameror utmed stängslet som upptäcker alla försök till intrång den vägen, och övriga strategiska områden täcks in av rörliga PTZ-kameror. Videoövervakning hjälper väktaren på plats att övervaka all säkerhetsutrustning och vilka som rör sig  på området. 

https://www.infos-securitas.fr/articles/technologie/general-electric-sappuie-sur-la-tele-video-surveillance 

Att skydda en stor byggarbetsplats  

Under planeringen av en större modernisering av järnvägen upptäckte man att två stora gasledningar låg i vägen för det planerade moderniseringsprojektet. Innan projektet startades behövde gasledningarna flyttas. Det nationella gasföretaget kontaktades och ombads att dra om gasledningarna så att de inte låg i vägen för bygget 

En mobil videolösning med inbäddade videoanalyser och fjärrstyrning från SOC tillämpades. Den fungerade som en detektor för värmelagring och områdets avgränsning. Om några avvikelser noterades kunde SOC-operatören genast hantera larmet och sätta in nödvändiga åtgärder, allt från att tillkalla polis, brandkår och väktare till meddelanden till allmänheten med hjälp av SOC-anslutna megafoner på plats.  

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.