Skip to main content

Åtaganden, index och ratings

Securitas stödjer FNs Global Compact och vi är inkluderade I flera index och ratings.

Åtaganden

UN Global Compact

Securitas undertecknade FNs Global Compact 2015.

Genom att införliva Global Compacts tio principer i våra strategier, policyer och rutiner samt fokusera på en kultur av ärlighet bidrar vi till att skydda både människor och miljön. Principerna bygger på de grundläggande mänskliga rättigheterna ur FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILOs deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och OECDs riktlinjer för multinationella företag.

Science Based Targets Initiative

Science Based Targets Initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP (tidigare Carbon Disclosure Project), World Resources Institute, Världsnaturfonden och FNs Global Compact. Miljömål baserade på forskning förser företag med tydliga riktlinjer för hur utsläpp ska minskas i linje med Parisavtalet, det vill säga insatser för att begränsa en ökning av temperaturen till 1,5 grader över förindustriella nivåer. 

Securitas AB skrev under åtagandet till SBTi i juni 2022 och kommer nu att utveckla och validera mål för att minska koncernens klimatpåverkan. 

Securitas är partner till många av världens framstående företag och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med våra kunder, och leverantörer, för att minska utsläpp och klimatpåverkan.

International Security Ligue

International Security Ligue är en av säkerhetsbranschens centrala institutioner.

International Security Ligue är en organisation bestående av privata säkerhetsföretag i världen och finns representerad i alla världsdelar där medlemsföretagen kan utbyta idéer och erfarenheter.

Organisationen spelar en viktig roll i att definiera, etablera och hålla en hög etisk och yrkesmässig standard inom den globala, privata säkerhetsbranschen, till exempel genom att sträva efter att utveckla och införa regleringar för att öka professionaliseringen och kvaliteten på de tjänster som erbjuds på säkerhetsmarknaden.

Som medlem i organisationen har Securitas antagit och undertecknat Ligues uppförande- och etikkod, the Ligue Code of Conduct and Ethics. Koden, ger ett enhetligt synsätt och ramverk för uppförande och etik.

Index

  • Upright Net Impact
  • FTSE4Good
  • STOXX Global ESG Leaders

Ratings

  • MSCI
  • Sustainalytics
  • EcoVadis
  • CDP

Års- och hållbarhetsredovisning

Ladda ner och läs vår Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Securitas Värderingar och Etik

Ladda ner och läs dokumentet Securitas Värderingar och Etik

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.