Skip to main content

Akin Phaichayont

akin_phaichayont_scholar_2020.png

Namn: Akin Phaichayont
Plats: Bangkok, Thailand

Antal år på Securitas:
- Platschef 2017–2019
- Regionchef 2020–nu

Mitt nuvarande jobb: Expandera Securitas verksamhet i Thailand. Hitta och utveckla affärsmöjligheter, utföra bedömningar av säkerhetsrisker för att stödja potentiella och befintliga kunder, erbjuda lösningar och ta fram avtal. Jag samarbetar med landschefen och landsteamet inom alla aspekter av att expandera verksamheten.

Studerat ämne och plats: Mobila patruller och citybevakning i Stockholm.

Varför ansökte du om Melker Schörling-stipendiet?

Det var ett utmärkt tillfälle att fördjupa mina kunskaper om vissa specifika tjänster för att få en bättre förståelse och tillföra mervärde till kunderna, vilket kommer att bidra till att förbättra vår verksamhet och vårt resultat i Thailand.

Vad lärde du dig/fick du ut av studieresan?

Jag besökte flera platskontor i Stockholm och även deras Operations Center. De hade ett fantastiskt team ute på fältet och var mycket välorganiserade. Det var också bra att få se planeringsverktygen. Genom möten med chefen för fältteamet lärde jag mig också om deras affärsplan och erbjudande. I besöket ingick också möten med vårt högsta ledningsteam, och jag fick mer djupgående kunskaper om hållbarhet, varumärket och Toolbox, samt affärsetik och regelefterlevnad. Alla dessa bitar är viktiga för Securitas förmåga att skapa mervärde och göra verklig skillnad inom One Securitas.

Hur kommer du dela med dig av den här kunskapen/erfarenheten inom din organisation?

Jag kommer att ha månatliga möten med teamet för att presentera lärdomarna och diskutera möjliga åtgärder framöver. Jag planerar att utbilda platschefer inom ramen för TBMT-programmet (Thailand Branch Manager Training) och på samma gång utbilda kunderna. Därefter kommer jag att prioritera planer för att implementera mobila tjänster. Jag har ett nära samarbete med landschefen för att diskutera och hitta lösningar för att ge teamet ytterligare stöd.

 

 

Information om andra stipendiater

Läs fler berättelser från tidigare års stipendiater för att få veta mer om Melker Schörling-stipendiet.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.