Vår historia

Det var i början av 1900-talet som privata säkerhetsbolag började bli vanliga runt om i världen. De tjänster som erbjöds var framför allt bevakning mot bränder och bemanning av entréer och grindar. Idag är säkerhetslösningarna specialiserade för olika kundbehov och branschen leds av några få fokuserade internationella säkerhetsföretag – bland dem Securitas.

2019

Securitas är inne i en period av snabb omvandling – från ledare inom bevakningstjänster och säkerhetslösningar till ledare inom intelligenta tjänster.

Läs mer om viktiga händelser 2019

2018

Vi hade en stark utveckling på marknaden under 2018 och nådde en milstolpe vad gäller försäljningen på över 100 miljarder kronor. Några viktiga förvärv av företag inom elektronisk säkerhet gjordes.

Läs mer om viktiga händelser 2018

2017

Från och med 2017 rapporteras en stor del av informationen från kundernas anläggningar digitalt. Det ger Securitas en unik möjlighet att samla alla möjliga uppgifter, från incidentrapporter, kameramaterial, sensorer och passersystem och kombinera dem med uppgifter från externa källor, exempelvis brottsstatistik och polisrapporter.

Läs mer om viktiga händelser 2017

2016

Under 2016 genomförde Securitas fyra större förvärv i Europa, Nordamerika och Latinamerika. Gemensamt för förvärven är att de stärker Securitas förmåga och kapacitet inom elektronisk säkerhet. Förvärven bidrar till ett fortsatt högt tempo i omställningen till säkerhetslösningar, där stationär och mobil bevakning kombineras med olika former av elektronisk säkerhet.

Läs mer om viktiga händelser 2016

2015

I oktober 2015 slöt vi ett avtal om att förvärva företaget Diebold Electronic Securitys nordamerikanska verksamhet för elektronisk säkerhet. Detta var vårt största förvärv på 15 år.

Läs mer om viktiga händelser 2015

2014

Under 2014 har vi fortsatt arbetet med att integrera stationär bevakning, fjärrbevakning och mobila säkerhetstjänster med tekniklösningar, för att uppnå högre kundnöjdhet genom kostnadseffektivitet och mervärde. Securitas står väl rustat att accelerera processen mot säkerhetslösningar.

Läs mer om viktiga händelser 2014

2013

Under året har vi arbetat intensivt med att återuppbygga vår interna tekniska kompetens och kunnande inom teknik och säkerhetslösningar.

Läs mer om viktiga händelser 2013

2012

I oktober 2012 påbörjades ett omstruktureringsarbete och kostnadsbesparingsprogram i alla divisioner, i syfte att förbättra rörelseresultatet samtidigt som ytterligare satsningar görs på teknikområdet.

Läs mer om viktiga händelser 2012

2011

År 2011 genomförde vi 19 större förvärv som omfattade 24.900 medarbetare med en total årlig försäljning på 4.500 MSEK.

Läs mer om viktiga händelser 2011

2010

Under 2010 slutförde vi 15 större förvärv, med en total årlig försäljning på cirka 4.100 MSEK och 19.500 medarbetare. I och med detta utvidgade vi vår globala närvaro med fem nya länder.

Läs mer om viktiga händelser 2010

2009

2009 var ett kärvt men framgångsrikt år. Trots lågkonjunkturen har arbetet med vår långsiktiga strategi att fokusera på ökad specialiserad bevakning fortsatt oförtrutet.

Läs mer om viktiga händelser 2009

2008

Den tidigare divisionen Loomis delades ut till aktieägarna den 3 december 2008 och noterades som separat bolag på Stockholmsbörsen.

Läs mer om viktiga händelser 2008

2007

Sedan den 1 januari 2007 är Securitas organiserat i Security Services North America (USA, Kanada, Mexiko och Pinkerton Consulting & Investigations), Security Services Europe, Mobile and Alert Services. Loomis som utför värdehanteringstjänster, planeras att börsnoteras under senare delen av 2008.

Läs mer om viktiga händelser 2007

2006

De tidigare divisionerna Securitas Systems och Securitas Direct delades ut till aktieägarna den 29 september 2006 och noterades som separata bolag på Stockholmsbörsen.

Läs mer om viktiga händelser 2006

2005

Med en starkare lokal organisation och ökad kundtrohet som följd visade Security Services USA åter positiv organisk tillväxt och stabil marginalutveckling.

Läs mer om viktiga händelser 2005

2004

Security Systems-divisionen förvärvade Bell Group plc. i Storbritannien och Eurotelis i Frankrike för att bli marknadsledande för bank och andra högsäkerhetskunder.

Läs mer om viktiga händelser 2004

2001-2003

Från att ha varit en landbaserad organisation, organiseras Securitas 2001 i fem specialiserade divisioner för ett ökat affärsfokus. Samma år förvärvar Securitas Loomis, Fargo & Co. och blir en ledande aktör på den amerikanska värdehanteringsmarknaden.

Läs mer om viktiga händelser 2001-2003

1999-2000

Etableringen av Securitas i USA startar 1999 med förväret av Pinkerton – det ledande säkerhetsföretaget i USA. 2000 förvärvas det näst största säkerhetsföretaget Burns och ytterligare ett antal regionala företag.

Läs mer om viktiga händelser 1999-2000

1998

1998 förvärvas Proteg i Frankrike och Raab Karcher i Tyskland.

Läs mer om viktiga händelser 1998

1997

Securitas Direct etableras som en internationell division. Cash Handling Services etableras som en separat verksamhet inom Securitas.

Läs mer om viktiga händelser 1997

1994-1996

1994 köper Securitas finska Abloy som förenas med Assa som förvärvades 1988. Assa Abloy delas ut till aktieägarna och blir ett världsledande låsföretag.

Läs mer om viktiga händelser 1994-1996

1992-1993

1992 förvärvar Securitas Protectas med verksamhet i Frankrike, Schweiz, Österrike och Tyskland. I Spanien förvärvas Esabe. Dessutom förvärvar Securitas verksamhet i Finland.

Läs mer om viktiga händelser 1992-1993

1989-1991

Securitas inleder sin internationella expansion, under dåvarande koncernchefen Melker Schörling. Securitas introduceras på Stockholmsbörsen

Läs mer om viktiga händelser 1989-1991

1985

Investment AB Latour blir ny ägare till Securitas. Fokus på säkerhet – en ny strategi tar form och multi-service-konceptet överges

Läs mer om viktiga händelser 1985

1983

Securitas i Sverige säljs till Skrinet.

Läs mer om viktiga händelser 1983

1981

Securitas delas upp mellan Sörensens två söner. De internationella aktiviteterna utvecklas till dagens Group 4 Securicor, medan de svenska bildar Securitas.

Läs mer om viktiga händleser 1981

1972

Alla företag i Erik Philip-Sörensens ägo samlas under det gemensamma namnet Securitas. Logotypen med de tre röda prickarna – som står för Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet – blir snabbt en välkänd symbol, först i Sverige och sedan även internationellt.

Läs mer om viktiga händelser 1972

1949

Securitas Alarm startar i Sverige för att möta behovet av larmteknik som komplement till väktartjänsterna.

Läs mer om viktiga händelser 1949

1934

Erik Philip-Sörensen grundar Hälsingborgs Nattvakt i Helsingborg, Sverige. Företaget expanderar snabbt allt eftersom Sörensen gör flera förvärv av andra sydsvenska bevakningsföretag.

Läs mer om viktiga händelser 1934

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.